UPLR – een jaar verder

19 mei 2012, Trajectum College Utrecht: ontmoeting en debat

In mei 2011 werd het UPLR (Utrechts Platform voor levensbeschouwing en Religie) opgericht. Met een feestelijke bijeenkomst in het ‘Vorstelijk Complex’ in Zuilen. Nu, een jaar verder, konden we opnieuw een zeventigtal mensen begroeten in de aula van het totaal gerenoveerde Trajectum College in Overvecht. Personeel en leerlingen zorgden voor een gastvrije ontvangst. Marokkaanse muzikanten luisterden de middag op en droegen zo bij aan een goede sfeer. De wanden waren versierd met foto’s van het ‘hoofdboek’ , de expositie die tot voor kort in het Centraal Museum plaatsvond.

Beeldvorming over de islam
Het inhoudelijk deel van de middag werd ingeluid met een lezing van Prof. Marcel Poorthuis. Met indringende beelden bracht hij zijn verhaal voor het voetlicht. Hoewel er altijd (korte) perioden hebben bestaan van toenadering en (hier en daar) goede persoonlijke contacten tussen christenen en moslims is er verleden van veel conflicten en vooroordelen (wat overigens ook de joden gold). Uit beeldende kunst en literatuur werden sprekende voorbeelden getoond. In de moderne tijd ontstond weliswaar meer respect voor elkaar en kwam er onderlinge dialoog tot stand, maar nog steeds gaat het makkelijk mis. Onwetendheid en onverdraagzaamheid spelen nog steeds een rol. Oude (vijand)beelden kunnen als het ware worden ‘gerecycled’. In het boek ‘Van Harem Tot Fitna’ (waarvan Prof. Poorthuis medeauteur is) wordt uitgebreid beschreven welke negatieve gevolgen insnijdende gebeurtenissen zoals ’11 september’ en de moord op Theo van Gogh hebben op de beeldvorming.

In een nagesprek werd het voortouw genomen door Umit Tas, directeur van de Stichting ‘Islam en dialoog’, en Harun Güven, docent bij de vakgroep geschiedenis van de Hogeschool Utrecht. Na vragen en opmerkingen van andere aanwezigen sloot Prof. Poorthuis zijn bijdrage af met een oproep onderscheid te maken tussen orthodoxie en fundamentalisme, en vooral in eigen kring met de neiging tot het laatste de strijd aan te binden.

UPLR nu en toekomstplannen
In een jaar tijd is de organisatie van het UPLR in grote trekken gereed. Er is een stichting gevormd die op afstand fungeert, voornamelijk zorg draagt voor de nodige (financiele) middelen. Een stuurgroep is ontstaan uit vertegenwoordigers van de ‘founding partners’: De Utrechtse stedelijke raad van kerken, de Joods liberale gemeente, het Apostolisch Genootschap en de Turkse en Marokkaanse moslimgemeenschappen en de humanisten in onze stad. Op 19 mei was ook de pandit van de Hindoes in Utrecht aanwezig; we hopen ook hen bij het beleid en de activiteiten te kunnen betrekken. De stuurgroep wil werken aan vergroting van het draagvlak  van het UPLR, medestanders vinden, en aan haar bedoelingen brede bekendheid geven.

Introductie nieuwe werkgroep: Utrecht in dialoog
Een bijzondere activiteit van het UPLR is de inzet voor de ‘Dag van de dialoog’ in Utrecht. De doelstellingen hiervan liggen zo dicht bij die van het UPLR, dat het bestuur besloot heeft het voortbestaan van dit evenement te garanderen. Utrecht in Dialoog wil met een specifieke dialoogmethodiek mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol contact te brengen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor een gelijkwaardig gesprek en nieuwe inzichten. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor wederzijds respect. Niet te vergeten het magisch moment aan elke dialoogtafel.

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit in vele plaatsen. Hiermee worden vele nieuwe verbindingen gelegd tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op. Deze ideeën komen tot bloei in de loop van het jaar.

In de periode van 1 – 10 november vindt de dag van de dialoog plaats.  Voor nadere informatie wordt verwezen naar de sites http://www.utrechtindialoog.nl en http://www.nederlandindialoog.nl. De werkgroep is inmiddels verzekerd van gemeentelijke steun. Maar ook instellingen en bedrijven een steentje bij kunnen dragen aan een succesvolle onderneming.

Op naar 2013
Het UPLR is op weg een krachtige organisatie te worden, die werkelijk een waarde(n)volle bijdrage kan leveren aan het (samen)leven in de stad. Wie zich aangesproken voelt om mee te doen is van harte welkom!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s