4 oktober: Vredesdagensymposium in Utrecht

Taal is niet neutraal. Wie de debatten in de Tweede Kamer volgt, hoort uitdrukkingen die tien jaar geleden niet voor mogelijk werden gehouden. Woorden worden welbewust ingezet om te beledigen en bevolkingsgroepen opzij te schuiven. Aan de andere kant heeft Obama met zijn beeldende toespraken en zijn “Yes, we can” de wereld hoop gegeven.

Retorica – de kunst van het overtuigen– is zo oud als de overlevering. Nieuw is het bereik van taal, dat door de moderne communicatiemiddelen enorm is vergroot. Het gebruik van taal en retorica is allang niet meer voorbehouden aan de machthebbers; ook burgers kunnen hun invloed laten gelden. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten laten zien hoe burgers met behulp van nieuwe media in opstand komen tegen de heersende politiek. Niet gehinderd door geografische grenzen en in real time vertelt de bevolking haar verhaal aan wie het maar wil horen. Zo kan taal ook verbinden.

Lees verder

Advertenties