29 mei: Ontmoeting besturen van religies in Utrecht noordwest-zuidwest

Op zondag 29 mei 2011 vindt in de Antoniuskerk (Kanaalstraat 200) in Lombok een ontmoeting plaats van besturen van religies in Utrecht noordwest-zuidwest.

Programma
12.00 uur: Inloop in de tuin van de Antoniuskerk, of in de Antoniuskerk zelf.
12.30 uur: Opening
12.45 uur: Informele ontmoeting met barbecue, met programma van persoonlijke kennismaking
13.45 uur: Oprichting raad van religie Utrecht noordwestzuidwest
14.00 uur: Muziek
14.10 uur: Gesprek over de actualiteit, onder leiding van Josien Folbert. Deze discussie eindigt met de vraag: wat doen we hier mee?
14.55 uur: Rondleiding over wat er te zien is in de kerk
15.10 uur: Einde, en aankondiging van nieuwe bijeenkomst in najaar

Graag ontvangt men in verband met de maaltijd aanmelding vooraf via josienf49@hotmail.com of per telefoon op 030 2218726.

Advertenties

31 mei 2011: Homo religiosus, homo ludens

Religie heeft niet alleen een binnenkant – geloof en mensbeeld, reflectie – maar vooral ook een buitenkant: de zichtbare manifestaties ervan. Die theatrale buitenkant is voor veel gelovigen belangrijker dan de leerstellige binnenkant, waarvan ze vaak ook maar heel beperkt weet hebben. Tegelijk vormt religie-als-theater vaak het publieke decorum van de macht, op allerlei niveaus: micro, meso en macro.

De populaire en soms zelfs theologische suggestie is echter nog veelal dat het in religiosis vooral om de binnenkant zou gaan: de diepe overtuigingen, de leer en het heilig moeten. En ook dat de zichtbare buitenkant van religie op die binnenkant herleid moet en kan worden. Maar die veronderstelde relatie tussen geloof en manifestatie is in werkelijkheid vaak heel zwak.

Als de kern van religie voor veel gelovigen meer in het spel dan in de doctrine ligt, is de consequentie ook dat een religie (bijvoorbeeld ‘de’ Islam) niet zomaar als een ideologie kan worden getypeerd. Moslims kunnen met de gegeven verhalen, rituelen en heilige boeken ideologisch alle kanten op. Net als de aanhangers van andere grote religies. Het idee dat religie de bron van zingeving en moraal zou zijn, wordt daarmee ook erg wankel.

Lees verder