Expert-meeting ‘Werken aan een veilige leefomgeving’

afbeedingHet OJCM (Overleg Joden, Christenen en Moslims, voorheen Cairo-overleg)  en Kerk in Actie heten u van harte welkom op de expert meeting “Werken aan een veilige leefomgeving” op donderdag 8 oktober a.s. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht, Joseph Haydnlaan 2A, en duurt van 13.45 uur tot 16.00 uur. De zaal is geopend vanaf 13.15 uur en na afloop bent u van harte welkom voor een informeel treffen.

Lees verder

Advertenties

Dialoogtafels op diverse plaatsen en tijdstippen in de stad Utrecht

weekdialoohWaar en wanneer voel jij je thuis? Wat heb je nodig om je thuis te voelen? Over Thuis gaan Utrechtse bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de Week van de Dialoog van 6 t/m 13 november 2015 met elkaar in gesprek. Het doel is meer verbinding en participatie.

Dialoogtafels
De gesprekken van de jaarlijkse Week van de Dialoog vinden plaats aan dialoogtafels: mensen komen in kleine kring samen en wisselen ervaringen uit aan de hand van een thema. Het thema is per stad verschillend.

Wat is een dialoog?
In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Je spreekt vanuit jezelf en stelt jezelf open voor het verhaal van de ander. Je overtuigt de ander niet vanuit een eigen standpunt, maar luistert aandachtig naar elkaars ervaringen. Door dialoog kun je samen tot nieuwe inzichten, nieuwe dromen en daden komen. Lees verder

Voorbij de interreligieuze dialoog? Conferentie over 50 jaar Nostra Aetate

nostraEen inspirerend voorbeeld van interreligieuze dialoog vormt het tweegesprek tussen paus Franciscus (toen nog kardinaal) met zijn Joodse vriend rabbijn Abraham Skorka van Rio de Janeiro. In Nederland uitgegeven onder de titel ‘Hemel en aarde‘. Beide leidsmannen laten zien dat dialoog niet enkel bestaat in spreken met elkaar, maar vooral in leven met elkaar.

Met dit initiatief belichaamt de paus de visie van de katholieke kerk op de verhouding tussen aanhangers van verschillende religies, waarvan de grondbeginselen precies vijftig jaar geleden zijn geformuleerd in het conciliedocument Nostra Aetate. Dit document markeerde een omslag in het denken over ‘de ander’. Nadruk ligt daarbij op datgene wat gelovigen van verschillende religies met elkaar verbindt, in plaats van wat hen van elkaar scheidt. Het document onderstreepte bovendien het belang van het fundamentele recht op godsdienstvrijheid. Vijftig jaar na dato rijst de vraag of we met een dergelijke visie op interreligieuze dialoog nog uit de voeten kunnen. Nu de wereld meer dan ooit in brand staat is religie zelf onder vuur komen te liggen. Religie en geweld vormen een explosief mengsel. In de opinie van veel postmoderne burgers staat ‘religie’ gelijk aan geweld, onderdrukking en discriminatie. Heftige emoties voeden de al dan niet realistische angst voor ‘de ander’, ook onder gelovigen zelf. Komt daarmee een einde aan de dialoog?

Tegen deze achtergrond organiseert de Katholieke Raad voor Kerk & Jodendom/KRI, samen met Luce / CRC en Tilburg School of Catholic Theology, een conferentie onder de titel ‘Voorbij de interreligieuze dialoog?’ Medewerking verlenen Gerard Rouwhorst, Marcel Poorthuis, Marianne Moyaert en anderen. In de middag vindt tevens de Kardinaal Willebrandslezing plaats, dit jaar verzorgd door rabbijn Ron Kronish, oprichter en directeur van de Interreligious Coordination Council in Israel. Het bijwonen van de Willebrandslezing (om 15.00 uur) is gratis.

Praktische informatie:
Datum: 28 oktober 2015, 10.30 tot 16.45 uur (inclusief lezing)
Locatie: Utrecht, Nieuwegracht 61 (conferentie), Catharijneconvent (lezing)
Kosten: € 25 incl. lunch; VAK-leden, studenten/medewerkers TST en Fontys gratis
Opgave: (incl. betaling) via deze webpagina.

Interreligieuze vredeswake in Lombok

antonOp zondag 20 september vindt in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200 in Utrecht om 17.00 uur een interreligieuze vredeswake plaats. De wake heeft als motto: ‘Onderweg naar… shalom, salaam, vrede’ en wordt georganiseerd door de Ulumoskee, de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht, de Protestantse Wijkgemeente Utrecht en de Antoniusgemeenschap. Allen die samen willen bidden voor het behoud van de schepping en het leren van een respectvolle omgang met mensen en natuur op deze planeet, zijn welkom.

De wake wordt gehouden in het kader van de jaarlijkse Vredesweek. De organiserende gemeenschappen sluiten aan bij andere initiatieven rond de Klimaatloop op weg naar Parijs en de encycliek van paus Franciscus, Laudatio si, met de oproep tot samenwerking van alle mensen van goede wil voor gerechtigheid en vrede.

Bron: Antoniuskerk Utrecht