Wie wij zijn

Het doel van de stichting UPLR is het bevorderen van dialoog, onderling begrip, respect en samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze organisaties in Utrecht. De stichting is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 52527476.

Bestuursleden:
Arie Nico Verheul, voorzitter
– Jan van der Klooster, secretaris
– Joop Dorleijn, penningmeester

Het Platform UPLR is de naam van de uitvoeringsorganisatie van bovengenoemde stichting. Aan het werk wordt leiding geven door een Stuurgroep. We willen in beeld brengen en ondersteunen wat er in Utrecht gebeurt aan overleg en samenwerking tussen stadsgenoten in hun diversiteit aan levensbeschouwelijke en religieuze achtergrond. Daarom zoeken we contact met u! Reageren kan via info@uplr.nl.

Waar we voor staan:
samenleven in verscheidenheid en gelijkwaardigheid, met respect voor eigenheid
– zoeken naar verbondenheid, bruggen bouwen, samenwerking
– bevorderen van vrede, verdraagzaamheid en solidariteit
– een plek bieden  voor ontmoeting, onderlinge steun en actie

Wat we willen:
de kennis over levensbeschouwing en religie verbreden
– de onderlinge dialoog stimuleren
– de betrokkenheid bij de samenleving versterken
– gesprekspartner zijn voor plaatselijke overheid en politiek

Daarbij willen we nauw aansluiten bij bestaande initiatieven in de stad. Met name geldt dit voor deUtrecht principles’, opgesteld voor de herdenking van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013:
– respect voor culturele, etnische en religieuze diversiteit
– de kracht van kunst en meertaligheid voor sociale duurzaamheid
– uitwisseling van kennis ten behoeve van maatschappelijke samenhang en vernieuwing

Wat we doen:
bekendheid geven aan onze activiteiten
– aangesloten organisaties en instellingen stimuleren met elkaar in gesprek te gaan
– steun verlenen aan initiatieven van anderen, op grond van verwante doelstelling
– debatten en projecten organiseren voor alle burgers waarbij respect voor ieders identiteit en het versterken van sociale cohesie centraal staan
– gezamenlijk optreden om tolerantie te beschermen
– adviezen geven aan instanties en organisaties over het omgaan met levensbeschouwelijke en religieuze pluriformiteit

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s